Najnowsze komentarze

    lokalne sieci energetyczne oparte na stałym napięciu

    Aktualnie do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są przeważnie sieci napięcia zmiennego. Wymusza to stosowanie kosztownych urządzeń, które gwarantowałyby otrzymanie odpowiednich parametrów energii elektrycznej pozyskiwanej z mikro-źródeł OZE. Wykorzystanie do przesyłu napięcia stałego znacznie obniży koszty przyłączenia ich do sieci. Dodatkowo zmniejszone zostaną straty związane z przesyłem energii. Oprócz korzyści ekonomicznych uzyskamy również dodatkowy efekt ekologiczny. Rezygnacja z linii zmiennego napięcia wyeliminuje podstawowe źródło szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Organizmy żywe i ich tkanki oraz narządy można traktować jako swoiste anteny, umożliwiające odbiór energii fal elektromagnetycznych. Obecnie przyjmuje się, iż długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym o natężeniu przekraczającym 310 mG, a więc znacznie niższym niż występujące w okolicach energetycznych linii przesyłowych i w pobliżu niektórych domowych urządzeń, może być czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zachorowania na niektóre typy nowotworów.