Najnowsze komentarze

  Miesięczne Archiwa: styczeń 2015

  Projekt dotyczy nie tylko innowacji produktowej. Planowane jest wykorzystanie nowego modelu biznesowego, który zakłada zrównoważony rozwój i pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. W tym celu zostanie utworzona spółdzielnia socjalna oraz nawiązana współpraca z jednostkami realizującymi pomoc społeczną. Na przykład mikro elektrociepłownie zostaną zainstalowane przy oddzielnych budynkach. W taki sposób zostanie zapewnione bezpłatne i ekologiczne ogrzewanie. Natomiast za obsługę urządzenia będzie wypłacane odpowiednie wynagrodzenie.
  Region, w którym realizowany będzie projekt należy do najuboższych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. To nie bariera technologiczna, a ubóstwo powoduje wykorzystywanie do spalania różnorakich odpadów. W regionie promowanym jako „zielone płuca Polski” poziom zanieczyszczeń powietrza w okresie grzewczym znacznie przekracza dopuszczalne normy.

  Pomimo szumnych deklaracji związanych z rozwojem mikro elektroinstalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych u naszym kraju nie ma ustawowych instrumentów do rozwoju tej branży. W obecnym kształcie prawo energetyczne oraz projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii nie zapewnia mikro instalacjom opłacalności i rentowności inwestycji. Od mikro instalacji wymaga się zdecydowanie więcej niż od dużych zakładów wytwarzających energię i w efekcie, przy tego typu inwestycjach ponoszone są znacznie wyższe koszty, dofinansowując de facto duże przedsiębiorstwa.
  Natomiast w przypadku wsparcia na nowe technologie, publiczne wsparcie na innowacje trafiły do „wybranych”. Fundusze unijne nie zmniejszyły różnic społeczno-gospodarczych. Wręcz przeciwnie, w wielu regionach spowodowały zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem.

  Udowodnimy, że energia odnawialna może być dostępna nie tylko dla bogatych hobbystów lub dla osób, które bez skrupułów wyciągają publiczne środki.

  Planujemy, na podstawie dostępnej dokumentacji, opracować koncepcje i zaprojektować osiedle mieszkaniowe, którego mieszkańcy byliby producentami energii, a jej nadwyżki sprzedawaliby do sieci energetycznej. Pozyskamy środki niezbędne do prowadzenia prac badawczych poprzez sprzedaż kompletnego projektu budowlanego z działkami posiadającymi pozwolenie na jego budowę lub sprzedaż pojedynczych działek z projektem budynku i pozwoleniem lub pozyskanie inwestora i samodzielna budowa i sprzedaż oddzielnych lokali.