Najnowsze komentarze

    Miesięczne Archiwa: Luty 2019

    W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dofinansowanego przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

    firma zaprasza do składania ofert na

    wykonanie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do
    wdrożenia nowego produktu – modułu 0,6 kW elektrowni wiatrowej