Najnowsze komentarze

    Siłownie cieplne wykorzystują obieg termodynamiczny do przekształcania ciepła w energię mechaniczną lub elektryczną. Przy tym obiegi są realizowane na bazie klasycznego obiegu Rankine’a z wodą jako czynnikiem roboczym. W ostatnich latach opracowano najróżniejsze technologie, które umożliwiają przekształcanie ciepła z dobrą sprawnością w energię mechaniczną lub elektryczną. Obok obiegu Rankine’a z organicznym czynnikiem roboczym (organic rankine cycle, ORC) znane są również inne obiegi, które mają znacznie lepsze współczynniki sprawności w porównaniu z klasycznym obiegiem Rankine’a. W obiegach tych wykorzystuje się nieizotermiczny przebieg wrzenia i kondensacji medium, żeby zwiększyć sprawność obiegu w porównaniu z obiegiem Rankine’a. W Polsce są już instalacje ORC korzystające z biomasy, nie ma natomiast żadnej siłowni wykorzystującej nieizotermiczny przebieg wrzenia. Przykładowa elektrociepłownia wykorzystująca tę technologię znajduje się w Husavik w Islandii. Realizacja projektu zainicjuje działania, których efektem będzie nowa oferta na rynku, siłownia elektroenergetyczna, znacząco ulepszona w stosunku do istniejących rozwiązań. Powstanie nowy ekonomiczniejszy obieg, umożliwiający korzystanie ze źródeł ciepła o niższej temperaturze. Zostanie opracowana tania instalacja małej mocy, umożliwiająca pozyskiwanie energii skojarzonej z dowolnych kotłów wykorzystujących na przykład biomasę i za pomocą kolektorów słonecznych, którą będzie wykorzystywana w pojedynczych budynkach. W istniejących dotychczas siłowniach ORC najwyższą sprawność można uzyskać, gdy źródło ciepła ma minimalną temperaturę od 120 do 200 oC, w nowej instalacji planowane jest efektywne pozyskiwanie energii w zakresie temperatur od 80 do 100 oC.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *