Najnowsze komentarze

    Aktualnie do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są przeważnie sieci napięcia zmiennego. Wymusza to stosowanie kosztownych urządzeń, które gwarantowałyby otrzymanie odpowiednich parametrów energii elektrycznej pozyskiwanej z mikro-źródeł OZE. Wykorzystanie do przesyłu napięcia stałego znacznie obniży koszty przyłączenia ich do sieci. Dodatkowo zmniejszone zostaną straty związane z przesyłem energii. Oprócz korzyści ekonomicznych uzyskamy również dodatkowy efekt ekologiczny. Rezygnacja z linii zmiennego napięcia wyeliminuje podstawowe źródło szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Organizmy żywe i ich tkanki oraz narządy można traktować jako swoiste anteny, umożliwiające odbiór energii fal elektromagnetycznych. Obecnie przyjmuje się, iż długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym o natężeniu przekraczającym 310 mG, a więc znacznie niższym niż występujące w okolicach energetycznych linii przesyłowych i w pobliżu niektórych domowych urządzeń, może być czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zachorowania na niektóre typy nowotworów.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *